Najavljujemo vam novu seriju Open turnira. Neki od vas su u dosadašnjem radu esports croatia udruge imali priliku natjecati se na našim turnirima. Odlučili smo da nastavak rada lol dijela portala bude na osnovi onoga s čime smo započeli rad, Open turniri.