Prijava rezultata

Vaš e-sports.hr Username

Vaš E-Mail

Ime vašeg teama

Ime protivničkog teama

Rezultat (npr. 1:0 za - ne pisati "moj team")

Komentar (nije obavezan)

Podsjećamo da je za vrijeme turnira obavezno biti prisutan na IRC-u.